Zakład Produkcji Garmażeryjnej

Zakład Produkcji Garmażeryjnej Kuchnia Centralna „Społem” PSS w Gliwicach

Gliwice, ul. Bończyka 2
telefon: 501 332 574

Kuchnia Centralna przy ul. Bończyka oferuje wyroby garmażeryjne w 60 asortymentach. Wszystkie wyroby produkowane są ręcznie, bez konserwantów i smakują jak domowe. Największym powodzeniem wśród naszych Klientów cieszą się pierogi, krokiety, gołąbki i surówki.

Zapraszamy do współpracy.

                                                                                 

 

Zapytaj o szczegóły oferty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach, Norberta Barlickiego 4, 44-100 Gliwice.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach, Norberta Barlickiego 4, 44-100 Gliwice; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@spolem.gliwice.pl