Regulamin

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy regulamin programu lojalnościowego Społem Znaczy Razem. 

Zmiany w regulaminie związane są z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nowy Regulamin Zobacz Tutaj  oraz Klauzula informacyja

Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. sklep nr 34 będzie nieczynny (likwidacja). 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 października 2018 r. sklep nr 62 Sedno Ekspres będzie nieczynny.(likwidacja)

Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 28 maja 2018 r. sklep nr 22 będzie nieczynny (likwidacja). 

 

           Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,

że aneksem nr 1 z dnia 27 października 2020 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia 25 maja 2020 r.

Aneks nr 1

z dnia 27 października 2020 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia 25 maja 2020 r.

                                                        § 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

  1. Pkt. 3 § 6 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

200 punktów przysługuje kupon o wartości 10 złotych,

350 punktów przysługuje kupon o wartości 20 złotych,

800 punktów przysługuje kupon o wartości 50 złotych.

  1. Pkt. 7 § 6 otrzymuje brzmienie:

Każdego roku, w dniu 31 stycznia dokonana będzie dezaktywacja punktów znajdujących się na kontach uczestników, które zapisano na nich przed dniem 1 stycznia roku poprzedniego”

                                                 § 2

  1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

                                                       § 3

  1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie we wszystkich sklepach „Społem” PSS w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.gliwice.spolem.org.pl najpóźniej w dniu 01.01.2021 r.
  2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem 01.02.2021 r.