Program lojalnościowy

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy regulamin programu lojalnościwoego Społem Znaczy Razem. 

Zmiany w regulaminie związane są z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nowy regulamin   ZOBACZ TUTAJ  oraz KLAUZULA INFORMACYJNA

Aneks nr 1 ZOBACZ TUTAJ

z dnia 27 października 2020 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia 25 maja 2020 r.

Od 2 października ulega zmianie sposób wymiany punktów na kupony Społem:

Wymiana punktów zgromadzonych przez Uczestnika programu na kupon Społem następuje na wniosek Uczestnika programu poprzez wydrukowanie kuponu z terminala w dowolnym sklepie Organizatora programu.Uczestnik programu przed wydrukiem kuponu okazuje Kartę Klienta oraz podaje „kod nagrody”, którym jest dzień urodzenia Uczestnika.

Od 2 października zapraszamy po kupony do naszych sklepów.

W przypadku zagubienia Karty Klienta prosimy o niezwłoczne złożenie pisma o dezaktywację zagubionej karty i przeniesienie punktów na nową kartę (Karty Klienta dostępne są w sklepach, po wypełnieniu formularza karta zostanie przypisana do konta uczestnika).
Pismo można złożyć:

Kartę można także dezaktywować telefonicznie w dni robocze w godz. 7:30-14:30 tel: 32 428 25 20.
Dezaktywacja karty uniemożliwi dostęp do konta uczestnika oraz wykonywanie transakcji. Po przypisaniu do konta nowej karty, punkty z karty dezaktywowanej będą przeniesione na nową kartę.

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego

Każdy Klient, który zgłosi się do włączonego do Programu sklepu „Społem” PSS w Gliwicach, otrzyma Formularz rejestracyjny połączony z Deklaracją Uczestnictwa. Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta. Karta Klienta jest wydawana bezpłatnie.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest możliwe jej użycie. 


Aktywacja konta Klienta może nastąpić w terminie 7 dni od przekazania prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego z Deklaracją Uczestnictwa.

Zakupy w objętych programem sklepach sieci "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup w kwocie 5 zł Klient otrzymuje 1 punkt. (z transakcji wyłączone są wyroby tytoniowe,napoje alkoholowe,
bilety komunikacji miejskiej,doładowania telefonów i startery telefoniczne). 

Na Koncie Klienta 
punkty aktualizowane są nie rzadziej niż co 7 dni od daty ich naliczenia.
Zgromadzone punkty można wymieniać na kupony
 Społem.

Wymiana punktów zgromadzonych przez Uczestnika programu na kupon Społem następuje na wniosek Uczestnika programu poprzez wydrukowanie kuponu z terminala w dowolnym sklepie Organizatora programu.Uczestnik programu przed wydrukiem kuponu okazuje Kartę Klienta oraz podaje „kod nagrody”, którym jest dzień urodzenia Uczestnika.
Poniżej lista placówek biorących udział w programie:
 
 
 
sklep nr 2 ,,Mieszko"
Gliwice
ul. Krupnicza 14
sklep nr 3 ,,Adaś"
Gliwice
ul. Wieczorka 8a
sklep nr 4 ,,Delikatesy" GCH
Gliwice
ul. Zwycięstwa 52 a
sklep nr 6 SDH ,,Piast"
Gliwice
ul. Chorzowska 1
sklep nr 10 ,,Ziemowit"
Gliwice
ul. Wita Stwosza 11
sklep nr 13 ,,Sikorka"
Gliwice
ul. Pliszki 22
sklep nr 14 spożywczo - garmażeryjny
Gliwice
ul. Jedności 6
sklep nr 15 przemysłowy
Gliwice
ul. Jedności 6
sklep nr 30 ,,Dom Chleba"
Gliwice
ul. Zwycięstwa 4
sklep nr 36 spożywczy

Gliwice

ul. Piłsudskiego 1
sklep nr 38 garmażeryjny
Gliwice
ul. Rynek 7
sklep nr 42 spożywczy
Gliwice
ul. Elsnera 50
sklep nr 61 Sedno Ekspres
Gliwice
ul. Spółdzielcza 33c
sklep nr 63 Sedno Ekspres                                    Gliwice   ul. Sztabu Powstańczego 21A
 
Zapraszamy do udziału w Programie