Zarząd

Zarząd „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach

  1. mgr inż. Waldemar Bednarz - Prezes Zarządu
  2. mgr Joanna Suwała - Członek Zarządu
  3. Elżbieta Magiera - Pełnomocnik Zarządu